Fotograf Pavel Dvořák

Akční drama o pěti dějstvích

Čas děje: Počátek roku 2011

Dějství první:

Komnata hradu Velhartice

Osoby:

1. Karel IV., z boží vůle král český a císař římský

2. Jitka z Velhartic, pra, pra, pra…vnučka Buška, komorníka krále Karla IV.

Král Karel s Jitkou z Velhartic

teď zasedli si k dubovému stolu.

Ti dva již pili mnohou číši spolu

a zapěli si z plných plic.

„Nuž dej sem zlaté číše páže

a nalej vína, dolej výš,

dnes milá Jitko cosi zvíš,“

král Karel vesel káže.

Pak zavdal si a rázně utřel bradu.

„Právě se vracím z nebeského hradu

a ve své duši nebudu mít klid

dokud se nedozvím, jak má se český lid.“

„Můj milý pane, chceš-li zvědět více

tož v přestrojení opustíme Velhartice

a máš-li v sobě dosti odvahy,

tak vydáme se pěšky do Prahy.“

Dějství druhé:

Okresní silnice III. třídy z Velhartic do Sušice

Osoby:

1. Karel IV., král český a císař římský

2. Jitka z Velhartic, pra, pra, pra…vnučka Buška, komorníka krále Karla IV.

Dříve než noc se v jitro přetavila

tak Jitka s králem hrad svůj opustila.

Mělnickým vínem lehce opojeni

za poutníky jsou oba přestrojeni.

Hned v první krčmě poručil král pivo.

„A sakra, nějak podražilo.

Doufám, že lidu nežije se těžce.“

Vece, když tahá groše z měšce.

„Tož radši Jitko popojdeme dál,“

dí římský císař, z boží vůle král.

A tak jdou dále, stále pospolu

okresní cestou, plnou výmolů.

„Což v Čechách nejsou cestáři?

Či se jim práce nedaří?“

Diví se císař převelice

když přicházejí do Sušice.

Dějství třetí:

Královské město Sušice, náměstí

Osoby:

1.Karel IV., král český a císař římský

2.Jitka z Velhartic, pra, pra, pra…vnučka Buška, komorníka krále Karla IV.

„Pohlédni Jitko, toť i moje dílo

za šest set let se příliš nezměnilo.

Však co to vidím za davy

na břehu řeky Otavy?“

„To trhovci jsou milý králi

co přišli k nám z veliké dáli“

„Toť zřím, neb mají šikmý zrak.

Mně z toho Jitko chytne šlak.“

„Zboží mi cetky připomíná,

na všem je nápis Made in China.

Já spálil bych jej na hranici.

Což Češi nejsou obchodníci?“

Dějství čtvrté:

Praha, Prašná brána

Osoby:

1.Karel IV., král český a císař římský

2.Jitka z Velhartic, pra, pra, pra…vnučka Buška, komorníka krále Karla IV.

Do Prahy vešli časně zrána

tam co dnes stojí Prašná brána.

Karlovi slov se nedostává,

z toho co vidí, točí se mu hlava.

Ta brána, kdysi dřevěná

je z kamene a není zavřená.

To krále velmi potěší.

„Mí Pražané se těší bezpečí.“

Tam co kdys stála malá branka

čte nápis Česká národní banka.

Zvědavost jeho nezná odklad.

„Tam králi leží český poklad.“

„Jak veliký je,“ ptá se král.

Odpovědi té se nenadál:

„Mínus bilion a další miliardy.“

Král málem omdlel z této dardy.

Rozhořčen vece Karel na to

„Kdo rozkradl mé české zlato?“

Rozzuřen z téhle pohany,

spěchá na Pražské Hradčany.

Dějství páté:

Vladislavský sál Pražského hradu

osoby:

1. Karel IV., král český a císař římský

2. Jitka z Velhartic, pra, pra, pra…vnučka Buška, komorníka krále Karla IV.

3. Václav Klaus, prezident České republiky

„Hle Jitko, jaký krásný sál !

Zde cítím se zas jako král.

Něco mi ale v duchu říká,

že přicházet vidím následníka.“

„Že Václav jeho jméno je?“

Král upřímně se raduje.

„Tak v tomhle není žádná změna,

i já měl syna téhož jména.“

Však v tom je Václav zarazí.

„Máte občanské průkazy?“

„Mám svoje slovo, a co je víc!

Král Karel jsem, zde Jitka z Velhartic.“

„Chci zjistit, proč v bance není

královské zlato, celé české jmění.

Že tuneláři? Hněv mě jímá.

Já nazval bych to: Sprostá zlodějina.“

„Jak ztrestali jste podvodníky?

Že na Bahamách jsou a zdrhli do Afriky?

S tím na mne nechoď, milý synu!

Tuším, že i ty na tom máš vinu.“

Já na tvém místě stínám hlavy

nebo je v koši spouštím do Vltavy.“

Králi se červeň žene v tváře.

„Jitko, zavolej rychle pro lékaře.“

„Že nejbližší je někde v Německu?

Tak doběhni mi aspoň pro decku

vína mého zprvu trpkého

nakonec však milého, mělnického.“

Král unaven byl a na lůžko si lehl

smutně se podíval a hlavu lehce zvedl.

„Kam jsme to moji Češi dospěli,

vždyť skončili jsme všichni v …posteli“

Tagy: ,

Napsat komentář